Wizja 3D - nowa jakość systemów wizyjnych.

Oprogramowanie systemów wizyjnych realizowane jest na bazie nowoczesnych bibliotek analitycznych Halcon 11.
Pełne wykorzystanie informacji 3D.
Unikalne rozwiązania wykorzystujące informacje:

 • z programów CAD
 • skanowania laserowego
 • systemów stereo wizyjnych

Dostarczamy oprogramowanie i urządzenia do:

 • rekonstrukcji 3D
 • wyszukiwania wzorców 3D
 • pomiarów 3D
 • pozycjonowania 3D

POZYCJONOWANIE
 • Poszukiwanie obiektu 3D
 • Pozycjonowanie
 • Poszukiwanie na podstawie wzorca z pliku DXF

ROBOTYKA
 • Wizja maszynowa
 • Śledzenie obiektu we współrzędnych 3D
 • Wyliczanie pozycji obiektu dla robota

REKONSTRUKCJA
 • Rekonstrukcja obiektu
 • Porównanie ze wzorcem DXF

KOD BRAILLE'A
 • Odczytanie treści
 • Wyszukanie