Urządzenia do rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych:

  • z czujnków tensometrycznych
  • z czujnków drgań
  • przemysłowych 0...20mA, 4...20mA. 0...10V
W szczególności dostarczamy rozwiązania obejmujące:

  • cyfrowe interfejsy pomiarowe do czujników sił i napężeń
  • rejestratory sił i naprężeń
  • rejestratory i analizatory sił, naprężeń, drgań
  • moduły alarmów i przekroczeń
  • rejestratory zdarzeń dla sygnałów procesowych
  • zestawy do pomiarów wielopunktowych
  TENSO-1
Jednokanałowy rejestrator współpracujący z czujnikami tensometrycznymi.
Interfejs USB, ZigBee
Akwizycja danych na PenDrive
TENSO-1
  TENSO-4
Czterokanałowy rejestrator współpracujący z czujnikami tensometrycznymi.
Interfejs USB, ZigBee
Akwizycja danych na PenDrive
TENSO-4
  TENSO-4 WiFi
Czterokanałowy rejestrator współpracujący z czujnikami tensometrycznymi.
Interfejs USB, Ethernet WiFi
Akwizycja danych na PenDrive
TENSO-4 WiFi